Синоніми до слова Контрольний

Синоніми до слова Контрольний

Приклади використання слова Контрольний

Тип автономного підрозділу Контрольний показник витрати оборот інвестиції Центр вартості * Центр видатків * Центр обороту * Центр прибутків * * Центр інвестицій * * * Рис.

Вчора ввечері я прочитала твою думку, що слід поставити контрольний дослід.

Пунчонок поспішно виклав свої плани і висловив побажання захопити контрольний пункт.

Ні, контрольний собака, що стояв поруч у станку і не зазнавав опромінення, уже давно заплющив очі й похилив голову …

Закодувавши контрольний ящик, сержант повертається до підполковника.

Контрольний пакет корпоративних прав — кількість ко-рпоративних прав (акцій, часток), яка забезпечує їх власнику право здійснювати фактичний контроль над діяльністю під-приємства.

У фінансовому обліку використовується «Контрольний рахунок фінансового обліку», у внутрішньогосподарському (управлінському) — «Контрольний рахунок внутрішньогосподарського (управлінського) обліку».

Отже, ми визначили дві пари взаємопов" язаних понять: «дочірнє підприємство» і «контрольний вплив»; «асоційоване підприємство» й «істотний вплив».

Після заміни транзистора контрольний м’яз працював з бездоганною чіткістю.

Вона саме збиралася піти й готувалася опустити в автомат свій контрольний талон.