Синоніми до слова Конференція

Синоніми до слова Конференція

 1. збори
 2. нарада
 3. форум
 4. круглий стіл
 5. віче
 6. (наукова) симпозіюм
 7. семінар
 8. кольоквіюм
 9. колоквіум
 10. (з журналістами) пресконференція

Приклади використання слова Конференція

 • На конференції партійній Тут сам головував Ілліч.
 • Москва передавала про конференцію в Потсдамі. Три пункти щодо Німеччини: демократизація, денацифікація, демілітаризація.
 • Велику роль у розвитку вітчизняної біологічної науки відіграють наукові наради й конференції, які широко практикуються в нашій країні.
 • Конференція обговорила та вирішила ряд справ, що торкаються діяльности, зокрема пляну праці на майбутнє, ОУН на окупованих землях.
 • І-ша Конференція не прийняла рішучих остаточних постанов щодо злиття всіх існуючих українських націоналістичних організацій в одну нову.
 • Конференція підтримує політику КПРС, спрямовану на докорінне оновлення всіх сторін суспільного життя країни, його всебічну демократизацію.
 • Конференція прийняла концепцію двофронтової війни: «Московсько-большевицькій міжнародній концепції - Інтернаціоналу й німецькій концепції т.зв.
 • Конференція підтримує ідею створення Народного Руху України за перебудову, як одну з форм активної участі громадян в процесах оновлення суспільства.
 • Відомі дві спроби заснування такої організації: розробка Гаванського статуту (Конференція в Гавані) і створення ГАТТ (конференції в Лондоні і Женеві).
 • Конференція висловилася за першою концепцією, себто за злиттям усіх українських націоналістичних організацій в одну Організацію Українських Націоналістів.
 • Конференція визнала неправильними позиції визнавців орієнтації на «радянську Україну» та прихильників політики Петрушевича, як теж затвердила усунення інж.
 • Конференція доручає керівним органам зосередити увагу створених секцій товариства на дослідженні і повній ліквідації так званих «білих плям» нашої історії.
 • Конференція відбувалася в Делятині, в Тарасовій хаті, огорненій містичним флером міфу чи то навіяним прозою господаря, чи то до появи цієї прози причетним.
 • Конференція вітала «героїчну боротьбу народів Західної і Середньої Європи проти німецького імперіалізму» і заявила «свою повну солідарність у цій боротьбі».
 • Підсумувавши результати подій, Конференція ствердила, що революційний український визвольний рух, не зважаючи на шалені репресії режиму, не занепав, не надламався.