Синоніми до слова Концепція

Синоніми до слова Концепція

 1. світогляд
 2. (твору) провідна думка
 3. ідейний задум
 4. ідея

Приклади використання слова Концепція

 • Меншовики й есери, дотримуючись своєї опортуністичної й догматичної концепції, вважали гегемоном [Великої Жовтневої] революції російську буржуазію.
 • Ми серйозно засперечалися. І, мабуть, в запалі десь якимсь словом чи й цілою концепцією зачепив гонор друга.
 • В основі концепції вступної статті М. Рильського про поезію дожовтневого періоду лежить ленінське вчення про боротьбу двох культур у кожній національній культурі.
 • Т. Шевченко був першим справжнім істориком Коліївщини. І всі його концепції, висловлені в поемі «Гайдамаки», прийняті радянськими вченими.
 • Концепція збалансування бюджету на щорічній основі.
 • Концепція «спорідненості культур» тут дуже важлива.
 • Концепція капіталістичного нагромадження К. Маркса.
 • Концепція збалансування бюджету на циклічній основі.
 • Концепція мінімально ефективного розміру виробництва.
 • Естетикофілософська концепція Концепція життєтворчості
 • Концепція інтегральної індивідуальності Б. Г. Ананьєва.
 • Концепція інтеграції цих процесів має назву «логістика».
 • Концепція логістики набуває дедалі ширшого використання.
 • Концепція Х-фактора (Х-ефективності) Харві Лейбенстайна.
 • Концепція космічної еволюції - - основа Таємної Доктрини.