Синоніми до слова Конґрес

Синоніми до слова Конґрес

 1. з'їзд
 2. (у ряді країн) парлямент

Приклади використання слова Конґрес

 • Проте він був призначений на Конґрес представником від СУНМ.
 • Р. Сушко (Кіндрат, Дашкевич), що на Конґрес не прибув; учасники ген.
 • Знову ж Канадський жидівський Конґрес зробив донос на одну особу (справа ч.
 • Як делеґат Леґії на Конґрес Українських Націоналістів, Костарів зголосив аж чотири реферати.
 • Але процес злиття УВО в ОУН і організаційні перебудови в зв’язку з арештами припізнили Конґрес.
 • Конґрес Українських Націоналістів, в якому взяли участь представники з різних українських земель і чужини.
 • Отже питання наслідництва зосталося не тільки не розв’язаним з місця, але стало затяжною проблемою, що її мав розв’язати Конґрес.
 • Юридично планетою-протектором (метрополією) є Земля, а ґарантом громадянських прав поселенської общини Піфії - Союзний Конґрес Землі.
 • Політичне вагання утворило дві Ук раїни — паперову і дійсну, Трудовий Конґрес і житомирський погром — найкраща ілюстрація цих двох світів.
 • Конґрес прийняв вирішення в усіх питаннях ідеології та політичної плятформи, як також ухвалив устрій Організації Українських Націоналістів.
 • Але маріонеткового правителя (останнього з прямих нащадків Сіоранів) не визнали ані Союзний Конґрес Землі, ані більшість світів Периферії.
 • По проекту Королева та Синицького калічено було секретарів по різних галузях діяльності і рішено скликати ТУП-івський з' їзд, а потім і Всеукраїнський Конґрес.
 • Конґрес цей , — згідно з резолюцією І. Конференції , — мав відбутися приблизно за рік, після відповідної психологічної, ідеологічно-політичної та організаційної підготовки.
 • В повідомленнях про заплянований Конґрес подавано як місце його відбуття Прагу, столицю Чехо-Словаччини, де й зібралися учасники Конґресу і звідси від' їхали прямо до Відня.
 • Конґрес покликав до життя й чину Організацію Українських Націоналістів, що має охопити всі існуючі націоналістичні групи, та ухвалив головні засади українського націоналізму.