Синоніми до слова Конґрес

Синоніми до слова Конґрес

Приклади використання слова Конґрес

Проте він був призначений на Конґрес представником від СУНМ.

Як делеґат Леґії на Конґрес Українських Націоналістів, Костарів зголосив аж чотири реферати.

Політичне вагання утворило дві Ук раїни — паперову і дійсну, Трудовий Конґрес і житомирський погром — найкраща ілюстрація цих двох світів.

Р. Сушко (Кіндрат, Дашкевич), що на Конґрес не прибув; учасники ген.

Юридично планетою-протектором (метрополією) є Земля, а ґарантом громадянських прав поселенської общини Піфії - Союзний Конґрес Землі.

Конґрес цей , — згідно з резолюцією І. Конференції , — мав відбутися приблизно за рік, після відповідної психологічної, ідеологічно-політичної та організаційної підготовки.

Але коли їм показано власноручні підписи на привітальному листі до одного з запрошених націоналістів, що зза кордону не міг прибути на Конґрес, то всі підсудні призналися, що вони брали участь у Конґресі.

Конґрес прийняв вирішення в усіх питаннях ідеології та політичної плятформи, як також ухвалив устрій Організації Українських Націоналістів.

Конґрес Українських Націоналістів, в якому взяли участь представники з різних українських земель і чужини.

Крім того Комісія переслухувала заінтересовані сторони, бо як на практиці виявилося, перед Комісією ставали тільки жиди й українці і це право дістали від судді Дешена Жидівський канадський конґрес, що його заступав правник проф.