Синоніми до слова Кооперація

Синоніми до слова Кооперація

  1. (спільна акція) співпраця
  2. співробітництво
  3. співдія
  4. кооператив

Приклади використання слова Кооперація

Сучасна інтенсифікація сільського господарства перетворюється в основну форму його переходу від кооперації ручної праці до виробництва, яке ґрунтується на кооперації систем машин.

Комуніст України, 10, 1968, 72

В кооперації, особливо в сільськогосподарській кооперації, Ленін бачив доступний і зрозумілий мільйонам селян шлях переходу від дрібного одноосібного господарства до великих товариських виробничих об'єднань селян.

Ленін, Коротка біографія, 1955, 270

Споживча кооперація України є однією з найбільш, масових громадських і господарських організацій на селі.

Радянська Україна, 23. VI 1962, 2

Житлово-будівельна кооперація.

Остап Вишня, II, 1956, 293

Треба було Миколці збігати до кооперації.

Іван Микитенко, I, 1957, 196

Кооперація, концентрація та інтеграція виробництва.

Шершньова З., Стратегічне управління

Кооперація мала стати двигуном української індустрії.

Лановик Б., Економічна історія України і світу

Кооперація праці залежить, головним чином, від організаційних і економічних меж.

Васильков В., Організація виробництва

Кооперація на західноукраїнських землях в ті часи яв-ляла собою чітко налагоджену систему, кожна ланка якої працювала синхронно.

Лановик Б., Економічна історія України і світу

Кооперація праці - це об" єднання виконавців для скоординованої участі в одному або різних, але пов’язаних між собою процесах праці.

Васильков В., Організація виробництва