Синоніми до слова Координувати

Синоніми до слова Координувати

  1. погоджувати
  2. узгоджувати
  3. узгіднювати
  4. (вносити лад) гармонізувати
  5. злагоджувати
  6. зрівноважувати
  7. балянсувати
  8. що координує

Приклади використання слова Координувати

Академія наук УРСР координує дослідження з проблем природничих і суспільних наук, які здійснюють у республіці вузи і галузеві науково-дослідні установи.

Комуніст України, 1, 1969, 34

— Прошу пояснити, чому ви не прислали до нас зв’язківців, щоб координувати оборону?.

Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 313

Центральна нервова система координує, спрямовує. всю життєдіяльність організму людини.

Шкільна гігієна, 1954, 4

Координувати діяльність структурних підрозділів підпри-ємства і спрямовувати їх на досягнення мети організації.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств