Синоніми до слова Координувати

Синоніми до слова Координувати

 1. погоджувати
 2. узгоджувати
 3. узгіднювати
 4. (вносити лад) гармонізувати
 5. злагоджувати
 6. зрівноважувати
 7. балянсувати
 8. п-к -уючий
 9. що координує

Приклади використання слова Координувати

 • Академія наук УРСР координує дослідження з проблем природничих і суспільних наук, які здійснюють у республіці вузи і галузеві науково-дослідні установи.
 • — Прошу пояснити, чому ви не прислали до нас зв’язківців, щоб координувати оборону?.
 • Центральна нервова система координує, спрямовує. всю життєдіяльність організму людини.
 • Координувати діяльність структурних підрозділів підпри-ємства і спрямовувати їх на досягнення мети організації.