Синоніми до слова Координувати

Синоніми до слова Координувати

Приклади використання слова Координувати

Може мати місце й заміна спілки, з якою члени мусять координувати свої дії, тобто порядки якої будуть тепер для них значимі, або ж змінитьсялише склад органів інституту, зокрема його апарату примусу.

Він, у додаток до наших математиків, залучить найкращих астрономів й буде координувати ваші зусилля.

Групове програмне забезпечення підтримує механізм, який допомагає користувачеві координувати і стежити за поточними проектами.

Ядро трудового потенціалу складають сукупні здібності робітників компанії, які необхідні для того, щоб обирати, виконувати та координувати дії, метою яких є забезпечення конкурентних переваг підприємства на визначених ринках чи їх сегментах.

За умов застосування гнучких графіків працівники отримують значно більшу можливість в індивідуальному порядку координувати професійні й особисті інтереси та обов’язки.

Та хтось таки мусить координувати цю справу, яка напевне обернеться хріновертю.

— Ну, гаразд, гаразд, але хтось же мусить керувати всіма цими підприємствами, координувати, узгоджувати, розраховувати?

Для цього військовій прокуратурі сил самооборони Царства щільно координувати свої дії з ОВ ОКУВР (Особливим відділом Обмеженого континґенту Українського Війська в Росії); в) взяти на облік КГБ всі засоби множильної техніки.

Це дозволяє ефективно планувати наявні трудові і матеріальні ресурси консультаційної фірми, координувати роботу за проектом, відстежувати зв’язок результатів роботи з заробітками консультантів.