Синоніми до слова Копія

Синоніми до слова Копія

  1. відтворення
  2. репродукція
  3. дублікат
  4. відбиток
  5. відбитка
  6. (рукописна) список
  7. (фотомеханічна) факсиміле
  8. (чия) подоба
  9. подобизна
  10. (одна) примірник

Приклади використання слова Копія

Але ж він може поставити питання по-іншому: «Як вам почувається, моя шановна копія

Усі ці документи подаються у трьох примірниках (два оригі-нали й нотаріально засвідчена копія).

Підставою для відкриття рахунка є свідоцтво про державну реєстрацію суб" єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі.

Ваш ділдо — це золота серединка: не довгий член олівець, як от копія ерекції Рона Джеремі.

Отже, все, що я роблю лівою — то дзеркальна копія рухів правої руки.

Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому.

Старша (монстровито-веснянкувата копія дружини) мріяла про пірсинґ та Мишка з одинадцятого класу.

— Як і будь-яка копія, статусграма не може дати абсолютно точної картини людського організму.

Ці дві колони — точна копія колон, що стояли в передній частині храму

Це було те саме дзеркало чи, принаймні, копія того дзеркала, через яке вона тут.