Синоніми до слова Кореляція

Синоніми до слова Кореляція

  1. співвідношення
  2. співзалежність

Приклади використання слова Кореляція

  • Між окремими ознаками й властивостями організму існує тісний зв’язок. Між ними є певна залежність, яка в науці має назву кореляції.
  • Закон кореляції, або співвідношення росту й залежності розвитку одних органів від інших, має величезне гігієнічне й педагогічне значення.
  • Кореляція відображує таке відношення між окре-мими явищами, в межах якого одне явище супроводжується ін-шим явищем, незалежно від того, чим зумовлюється зв’язок між ними — прямою причинністю, оберненою причинністю чи нас-лідком спільної причини.