Синоніми до слова Кореляція

Синоніми до слова Кореляція

  1. співвідношення
  2. співзалежність

Приклади використання слова Кореляція

Між окремими ознаками й властивостями організму існує тісний зв’язок. Між ними є певна залежність, яка в науці має назву кореляції.

Юним мічурінцям., 1955, 55

Закон кореляції, або співвідношення росту й залежності розвитку одних органів від інших, має величезне гігієнічне й педагогічне значення.

Шкільна гігієна, 1954, 38

Кореляція відображує таке відношення між окре-мими явищами, в межах якого одне явище супроводжується ін-шим явищем, незалежно від того, чим зумовлюється зв’язок між ними — прямою причинністю, оберненою причинністю чи нас-лідком спільної причини.

Савченко А., Макроекономіка