Синоніми до слова Коренитися

Синоніми до слова Коренитися

  1. пускати коріння
  2. закорінюватися
  3. гніздитися
  4. міститися
  5. мати свій корінь

Приклади використання слова Коренитися

  • Усе теє пригодиться, що на полі корениться.
  • Дуб, що вище виростає, То глибинніш корениться.
  • Горе все глибше коренилося в серці матері.
  • Що п’янство корениться не в злій натурі. народу, а в його цілім економічнім і родиннім життю, се доказують і многі [численні] пісні та приповідки народні.
  • Гафурі своє патріотичне почуття. подає в таких образах, що кореняться в образах народної творчості.