Синоніми до слова Коригування

Синоніми до слова Коригування

Приклади використання слова Коригування

Необхідно виділяти окремий час для роботи над формулюванням цілей і аналізу їх фактичного досягнення, що передбачає також коригування вихідних цілей.

Це коригування практично дорівнює величині холдингового прибутку, на який коригується проміжне споживання.

Для коригування даних їх зовсім необов’язково агрегувати до рівня економіки в цілому або навіть до рівня окремих секторів чи галузей; цілком можливо, що коригування буде ефективнішим на рівні більш дрібних і однорідних груп одиниць.

Для досягнення рівноваги на грошовому ринку можливо використовувати модель часткового коригування, яка передбачає, що цей процес протягом певного періоду дорівнює певній частині Х від певної бажаної величини від бажаної зміни.

Тому при проведенні оцінки слід також урахувати поправку на ризик шляхом коригування очікуваного грошового потоку (прибутку, доходу) або ставки дисконту.

Проте за ринкових умов цей поділ потребує уточнення й коригування відповідно до світового досвіду, який виділяє такі групи: трудові, матеріальні, фінансові та земельні ресурси.

Нагромадження та аналіз вихідної інформації створює необхідні передумови для застосування найбільш ефективної ме-тодики встановлення ціни, її подальшого коригування та адапта-ції до умов конкурентного ринку.

Розрахунок бюджетних показників здійснюється на основі досяг-нутого в попередньому періоді рівня розвитку і його коригування на відносно стабільний розвиток країни.

Результатна інформація видається до друку і на екран для оперативного перегляду (можливе коригування окремих показників) маркетологам-дослідникам.

Звідси випливає необхідність ув’язки планування з контролем з метою постійного коригування показників розробки інновацій, виробництва і маркетингу.