Синоніми до слова Користування

Синоніми до слова Користування

 1. застосування
 2. використання
 3. ужиток

Приклади використання слова Користування

 • Леся взяла в тимчасове користування піаніно.
 • У постійному користуванні Максима Рильського були твори класиків марксизму-ленінізму, енциклопедична й довідкова література.
 • Словник укладено за алфавітним принципом, що створює велику зручність для користування.
 • Користування ним небезпечне, бо загрожує людині забуттям.
 • Користування значною частиною бібліотечних фондів безкоштовне.
 • Користування надрами є платним, крім випадків, передбачених КпН.
 • Користування кредитом передбачає сплату відсотків покупцем товару.
 • Користування такими ділянками регулюється Лісовим кодексом України.
 • Користування інформаційними послугами залежить від еко-номічного стану фірми.
 • Користування водними об' єктами може здійснюватися також для протипожежних потреб.
 • Користування карткою досить просте, інструкції пишуться здебільшого на звороті (рис.
 • Користування ним було заборонено всім, за винятком лікарів та екзаменаційних комісій.
 • Користування ними має наближатися до певного ідеалу — оптимуму Парето, про що вже згадувалося вище.
 • Користування методом синектики для розв’язання пробле-ми потребує створення групи спеціалістів різних професій.
 • Користування земельними ресурсами також у більшості ви-падків можливе лише на умовах спеціального використання.