Синоніми до слова Космологія

Синоніми до слова Космологія

Приклади використання слова Космологія

Найдавніші замовляння — космологія, пов’язана зі станом людини, в найдавніших фольклорних жанрах переважає взаємозв" язок макро — і мікрокосмосу — людини і світу через використання дохристиянських світових образів — сонця, місяця, зорі.

Так, наукова космологія сьогодні впритул цікавить ся проблемами походження Всесвіту, але ж теологія розв’язала її ще в незапам’ятні часи !

Космологія (уявлення про світ) та історія (уявлення про людину) поставали як єдина цілісність.

— Як відомо , — почав Уессон, вмикаючи спік-візор , — сучасна космологія понині не розв’язала проблеми топології чорних дірок, пов’язано ї з проблемою виникнення Великого Вибуху, що породив наш всесвіт.

Звісно, якщо нема ніякого раю, це питання не було актуальним, сама ідея такого безрайного існування, така безрайна космологія була тим прихистком, куди те, що залишилося від її віри, линуло дедалі більш вільно.

Ведична космологія пропонує різні відповіді на запитання: «як виник всесвіт».

На жаль, оригінальних творів представників цієї школи не збереглося і судити про неї ми можемо лише на основі тексів інших шкіл, космологія яких, вірогідно, чимало запозичила з вчення Цзоу Яня — засновника школи натурфілософів.

А. На основі осмислення природи, світу, виникають та формуються онтологія, натурфілософія, космологія (або космогонія).

Космологія — галузь астрономії, що вивчас структуру і розвиток Всесвіту як єдиного цілого.