Синоніми до слова Кредитний

Синоніми до слова Кредитний

Приклади використання слова Кредитний

 • Кредитний ризик пов’язаний з нездатністю чи небажанням покупця платити.
 • Кредитний рейтинг для України розрахував і Всесвітній економічний форум.
 • У вас у Харкові був великий Кредитний банк, який обікрали більшовики …
 • Кредитний ризик — ризик несплати позичальником основного боргу, відсотків за ним.
 • Кредитний портфель — сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання доходу.
 • Кредитний портфель — сукупність усіх позик, наданих банком з метою одержання доходу.
 • Кредитний портфель відображає залишки всіх наданих кредитів, за винятком міжбанківських.
 • Кредитний портфель — це сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку.
 • Кредитний комітет приймає рішення: кредитувати підприємство або відмовити у наданні кредиту.
 • Кредитний комітет Банку ретельно відбирає проекти для подальшого затвердження Радою Директорів.
 • Кредитний оборот оцінюється за якийсь певний період, а залишки позик фіксуються на певну дату.
 • Кредитний ринок і ринок цінних паперів — це канали, по яких заощадження переливаються в інвестиції.
 • Кредитний ризик тісно пов’язаний з іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний та валютний.
 • Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / За ред.
 • Кредитний ризик визначають як небезпеку неповернення вкла-дених коштів (або невиконання зобов’язань контрагента).