Синоніми до слова Кректати

Синоніми до слова Кректати

  1. (жаб) кумкати
  2. крекотати
  3. (качок) кавкати