Синоніми до слова Культура

Синоніми до слова Культура

 1. вихованість
 2. (виробнича) рівень
 3. ступінь досконалости
 4. рослина
 5. освіченість
 6. цивілізація

Приклади використання слова Культура

 • КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ Культура Месопотамії.
 • Культура соціальної спільності, народна культура.
 • Культура і побут населення України: Навч. посіб.
 • РАННІ ФОРМИ КУЛЬТУРИ Культура збирання і полювання.
 • КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ Культура раннього Риму.
 • Культура в житті суспільства посідає особливе місце.
 • Культура Візантії: від античності до середньовіччя.
 • Культура суттєво впливає на маркетингову діяльність.
 • Культура є цариною виражального символізму й значень.
 • Культура і побут населення України: Навч. посібник.
 • Культура є цариною виражального симво лізму й значень.
 • Культура Заходу завдяки християнству є культурою Гріха.
 • Культура античності за своєю суттю є культурою міською.
 • Культура перш за все виражена у змісті соціальних норм.
 • Політичні ідеології / / Культура, ідеологія, політика.