Синоніми до слова Курс

Синоніми до слова Курс

  1. (судна) напрям
  2. шлях
  3. (політичний) настанова
  4. напрямок
  5. (навчальний) предмет
  6. дисципліна
  7. наука
  8. (університетський) студії

Приклади використання слова Курс

Одним із проявів фінансової стабілізації в Україні є те, що практично незмінним впродовж тривалого часу зали-шався валютний курс гривні.

«От і добре» , — подумала Триш, знову підправляючи свій курс.

З «Гермеса» попередили, що за двадцять вісім хвилин він торкнеться атмосфери, й рекомендували трохи відкоригувати курс.

Тож цілком можливо, саме тому ніхто нас досі не ввів у курс справи.

Номінальний валютний курс звичайно називають просто валютним курсом.

Більша частина ППС виступила за поєднання боротьби за національну незалежність з демократичними перетвореннями, інша частина на чолі з Ю. Пілсудським утворила окрему партію ППС — революційну фракцію, яка взяла курс на національне повстання.

І він швидко ввів її в курс справи, наступного дня показав, де пра-цюватиме, і не встигла Кароліна отямитись, як вже збиралась на роботу.

Офіційний курс використовують усі резиденти і нерезиденти, які проводять діяльність на території України, незалежно від форм власності і господарювання та видів здійснених операцій.

Потім вам обов’язково необхідно пройти курс кварцового опромінення.