Синоніми до слова Листування

Синоніми до слова Листування

Приклади використання слова Листування

Право на конфіденційність листування та телефонних розмов не є абсолютним.

Щиро твій …" Оце суто чоловічий стиль; таким є зазвичай листування братів.

А тим часом зробіть, будь ласка, ось що: перегляньте листування між відділом постачання і складом, і насамперед усі листи й розпорядження, підписані лікарем Петром Тошковим, завідуючим відділом постачання.

Єдине, що все-таки ще займало відчуженця, хоч трохи будило його пройнятий байдужістю мозок, було так неждано відновлене листування з Крижанівською-Ту-чапською.

Адже листування тоді дійсне, коли за ним живі люди, справи, емоції.

— Листування з офіцерами Українських січових стрільців Гаврилком, Гірняком, Горянським, Палащуком та іншими про організацію на Волині шкіл; збір та надсилку для них підручників.

Однак, по суті, саме двоє учасників листування перетворили простір Східної Європи на фарс, зокрема плануючи спільну вечерю в Софії.

Зрозуміло, що міжнародна організація мала б утримуватися на кошти її членів, адже тут — і друковане видання, і утримання веб-сайту, і листування, і організація конгресів, і делегування своїх членів на інші форуми, і т. ін.

Розповідь про ці роки наповнена багатьма подіями і відомостями, серед яких заслуговують на особливу увагу роздуми авторки стосовно КирилоМефодіївського товариства та її незвичайного листування через посередників з висланим Костомаровим.