Синоніми до слова Лік

Синоніми до слова Лік

  1. лічба
  2. рахуба
  3. рахунок
  4. число
  5. кількість
  6. (дія) обрахунок
  7. підрахунок
  8. лічення
  9. (від хвороби) ліки
  10. лікарство

Приклади використання слова Лік

Випроставшись, він побачив, як непода лік приземлявся Йоал.

Ми вже згадували використання лік у зв’язку з цим.

Один, два, три … вісім нерухомих людей налічив Тор Лік.

Один з них підніс руку і почав опускати її, наче ведучи лік секундам: раз, два, три !

Тож не дивно, що багато хлопців його терпіти не могло, а Мишко, так той і лік загубив, скільки разів сварився із Костем.

У Ронні майнула в голові якась підозра, одначе Біл Лік уже підняв свою чарку.

Хто зна, що мав зробити для цього: знайти лік чи пропасти?

Загорнула свій лік у хустину, скочила на коника й справила його на Чешибіси.

Тор Лік підійшов до неї й хотів обняти, але жінка відступила.

Там, у долині пасинків закону, серед своїх товаришів, таких са мих шибайголів, як він, Біл Лік міг безпечно перезимува ти.