Синоніми до слова Ліцензія

Синоніми до слова Ліцензія

  1. дозвіл

Приклади використання слова Ліцензія

Кожна ліцензія дійсна тільки на одну зарубіжну інвестицію.

Ліцензія на право користування судновою радіостанцією видається Міністерством зв’язку України.

У разі відповідності банку установленим чинним законодавст-вом вимогам йому надається ліцензія (або дозвіл) на право здійс-нення валютних операцій і він набуває статусу уповноваженого банку.

Повна ліцензія надає ліцензіату всі права на нематеріальний ресурс.

Ліцензія на тимчасово ввезене майно не вимагається.

Ліцензія видається, якщо заявку та інші подані документи оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством.

Потім згадати запис ланцюжка українською мовою: «ліцензія-ліцензіар-ліцензіат».

Ліцензія — дозвіл, що видається компетентними державними органами на ведення деяких видів господарської діяльності, у тому числі зовнішньоторговельних операцій (експортна й імпортна ліцензія).

Індивідуальна ліцензія видається Національним банком України, який є органом валютного регулювання і валютного контролю.

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.