Синоніми до слова Максимальний

Синоніми до слова Максимальний

  1. якнайбільший
  2. (тиск) найвищий
  3. (на межі) граничний
  4. мінімальний

Приклади використання слова Максимальний

І саме максимальний рівень продуктивності за інших рівних умов досягається тільки за оптимального рівня інтенсивності праці персоналу, а не його виснажливою працею.

Отже, доведеться піти на максимальний риск, бо дальше загаяння — неприпустиме.

Максимальний збіг механізмів «можу», «хочу» та «потрібно» стає умовою підвищення ефективності виробництва, розвитку особистості.

Сутність першого з них у тому, щоб не заважати вільному розвитку думок кожного науковця, а сутність другого — щоб забезпечити максимальний контроль за кінцевою продукцією, результатами досліджень.

При цьому запас поповнюється кожний раз до певного рівня, що не перевищує максимальний.

Межа поширення вогню — максимальний розмір пошкоджень, см, яким вважається обвуглення або вигорання мате ріалу, що визначається візуально, а також оплавлюванням термопластичних матеріалів.

Друга ставка закріплює максимальний рівень митних податків щодо товарів, що імпортуються з країн, з якими не укладені двосторонні торговельні угоди.

На товари й послуги першої категорії встановлюється верхня межа ціни чи максимальний прибуток (у відсотковому чи абсолютному вираженні) окремо для оптового й роздрібного торговця (підприємства).

Але я працюю з голками, які дають максимальний ефект …

У централізованих організаціях визначається єдиний, як правило максимальний, план основних рахунків на рівні концерну.