Синоніми до слова Меліорація

Синоніми до слова Меліорація

  1. (боліт) осушування
  2. (пісків) заводнення

Приклади використання слова Меліорація

Меліорація дає змогу елімінувати вплив погодних умов, забезпечити стабільність урожаїв, залучити в сільськогос подарський обіг нові землі, що були неперспективними при традиційних технологіях ведення господарства.

Поступово від неї відокремилися і стали самостійними науками тваринництво, рослинництво, агрохімія, агрофізика, селекція рослин, насінництво, фітопатологія, сільськогосподарська ентомологія, меліорація та ін.

Основним інструментом використання і управління водними ресурсами в сільському господарстві є меліорація.

Меліорація супроводжується відведен ням земель під меліоративні споруди — канали, дороги, дамби, водосховища, що практично рівнозначно зменшен ню земельного фонду, втратам корисної площі.

Підвищення і підтримання на високому рівні культури землеробства, меліорація ґрунтів, своєчасне виконання всіх технологічних операцій — процес складний і завжди пов’язаний з вкладенням значних матеріальних засобів.

Особливо важливе значення для підвищення ефективності використання земельних ресурсів має меліорація.

З інтенсифікацією сільського виробництва, а надто з такими її напрямами, як хімізація і водна меліорація, велика кількість доб-рив і пестицидів надходить до річок, озер, потрапляє в підземні води.

Меліорація сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур і забезпечує стабільність виробництва.

Види ме ліорації: осушення, зрошення, хімічна меліорація, агролісомеліора ція.

— Не маловажний: меліорація прибузьких плавнів — це прекрчсна підготовка для майбутніх робіт в Бессарабії.