Синоніми до слова Мисль

Синоніми до слова Мисль

Приклади використання слова Мисль

 • Він Мисль і Змисл і Закон Всесвіту — як наш Сварог.
 • Мисль, мов голуб, в неї прагне в інший край, по іншу ласку.
 • Очевидно, мусіла в цій стадії з’явитися Мисль і Насіння Мислі.
 • Мисль розвивається там, де існують можли вості її втілювати в життя.
 • Знаємо, що Слово — це Мисль, Слово — початок і досконалість Мудрости.
 • Мисль про щасний шлюб з тобою я плекала ще раніш, Та ніяк тебе зустріти не могла.
 • Але для молодих рас все те, що рухається є живе та все і всюди Мисль одухотворює матерію.
 • Мисль космополіта вільна, як птиця, шугає над морями, над горами, над хмарами, над усім світом.
 • Мисль мо же опе ру ва ти мільярда ми років ту ди-сю ди, а Бог мо же тво ри ти ми ну ле й май бутнє, що вкупі ство рює ілюзію плин ності ча су і про тяж ності прос то ру.
 • Чи горить в цій мудрій діві пал святого обов’язку, Обернувши біль не в болі, а поразку — не в поразку , — І вона нещастя й щастя вже сприймає, наче казку: Мисль, мов голуб, в неї прагне в інший край, по іншу ласку.
 • Мисль Нютона, Анштайна та інших ствердила, що … світло має швидкість триста тисяч кілометрів на секунду, і воно не може бути ні повільнішим, ні швидшим, і швидше від світла (в порожнечі) при жодних умовах рухатися не можна.