Синоніми до слова Мовчан

Синоніми до слова Мовчан

 1. мовчун
 2. немова
 3. мовчак

Приклади використання слова Мовчан

 • Першим ще за радянських часів це зробив П. Мовчан.
 • — Мовчан вродився , — промовив згодом котрийсь із хлопців.
 • Мовчан В. С. Героическое в системе эстетических категорий.
 • Мовчан ка невідомих зореплавців не віщувала нічого доброго.
 • Мовчан ня — достойна відповідь твоєму збудженому приятелеві чи неприятелеві.
 • Прізвища Баян, Троян, Стоян, Мовчан, Полян, Подолян старі й зрозумілі сьогодні нам.
 • Обрано новий склад Вищої Церковної Ради, куди увійшли також І. Драч, П. Мовчан, В. Мулява, В. Червоній та ін.
 • Припускаємо, що таких як М. Мовчан, тобто вихідців з Лівобережжя, перебувало у козацькому підрозділі Апостола не один десяток чоловік.
 • Нація, щоб не здеградувати остаточно, мусить на вчитися національного способу мислення, властивого тій таки Європі, вважає Павло Мовчан.
 • Після участі у Віденській кампанії М. Мовчан перебував на Правобережжі в підрозділах гетьмана А. Могили та полковника С. Палія і протягом др. пол.
 • Власне Павло Мовчан ро бить у поезії те, що Іван Марчук у живописі, а Юрій Іллєнко в кінематографі - залучає сприймача до де далі активнішого усвідомлення й творення власного духовного світу.
 • Мовив тоді наш старець городиський Мовчан: «Не даваймо князеві Юрового меча !»
 • Тоді вийшов з своїми незрозумілими, абсолютно герметичними, м «яко кажучи, ві ршами Павло Мовчан.
 • Письменники, переконаний Павло Мовчан, належать до тих одиниць, «які покликатгі свідчити перед Богом і людьми».
 • Окрім того, про свою участь у боях з турками в Австрії заявляв згодом осавул Прилуцького полку Лівобережної Гетьманщини Михайло Мовчан (Антонович В. Прилуцький полковой есаул М. Мовчан и его записная книга / / Киевская старина.