Синоніми до слова Насаджу вати

Синоніми до слова Насаджу вати

Приклади використання слова Насаджу вати

У той-таки день пам’ять святого мученика Вати Монаха, перса, який у граді Нікейському за Христа постраждав.

Я відкрив очі - хмари кружляли, роздвоювались і знову сходилися, падали на мене шматтям брудної вати.

Щоб заінтересу-вати робітників і службовців у кінцевих результатах діяльності фірми, власник змушений ділитися з ними частиною прибутку, застосовуючи при цьому різноманітні форми матеріального за-охочення.

Послідовно проводячи курс на об' єднання підприємців, держава намагалася контролю-вати випуск продукції, її реалізацію за допомогою приму-сових санкцій, кредитних привілеїв, різного роду гарантій.

Слухайте, дослідіть шини в авто мобілі Генрика Згожельського, що стоїть у гаражі біля будинку на вулиці Вєжбовій … Комісяк, певно, відчув у голосі капітана щось особ ливе, бо на цей раз навіть не намагався протесту вати.

Інший комплекс проблем виникає з історичної незалежності на укової спільноти і суперечливих проблем, породжених її традицією автономії, її зростаючою залежністю від уряду в дослідницьких фондах і послугами, які вона змушена нада вати.

Удар турою, певне, зломить Алка, примусить його капітулю вати.

І тому що кожний за своєю чергою наважується переда вати далі цю найприроднішу з наук знову ж таки тільки пошепки, то кожний підростаючий, сам того не усвідомлюючи, служить пособником цьому культурному лицемірству.

Порівняльний аналіз підрозділів дає можливість ідентифіку-вати ті з них, що мають вищий операційний ризик.

Особливо після того, як усі його спроби вряту вати плавучий док закінчилися тим, що док розвалився по полам і потонув.