Синоніми до слова Наявність

Синоніми до слова Наявність

Приклади використання слова Наявність

Інформацію про наявність на депозитному рахунку державної виконавчої служби суми відшкодування державна виконавча служба надсилає Органу представництва.

Агентства з працевлаштування за певну плату вносять резюме у свою базу даних, розміщують його в Інтернеті, проводять підготовку до співбесіди з роботодавцем, надають інформацію про наявність вакансій, надають допомогу у складанні резюме.

Багато психологів указують на те, що «наявність» спілкування в індивідуальній психіці людини має особливу специфіку.

Коефіцієнт характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів.

Можливість моніторингу параметрів сегмента (як умова ефек-тивної сегментації) — наявність інформаційної бази для оцінки розміру, динаміки та інших показників і характеристик сегмента в майбутньому.

Проте, з уваги на наявність двох різних концепцій щодо організаційного оформлення українського націоналістичного Руху, І. Конференція ухвалила передати цю справу на остаточне вирішення майбутньому Конґресові Українських Націоналістів.

— Вона озирнулася, сяючи від захвату, і Гаррі зрозумів, що наявність сотень книжок нарешті переконала Герміону, що вони затіяли потрібну справу.

Наявність власної мови в інноваційній культурі дає змогу найбільш виразно сформулювати сутність цінностей організації, які поділяють усі.

свідчить про наявність диференціації або сприяє їй.

Наявність альтернативних постачальників потребує проведення порівняльних розрахунків вартості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, мита, податків та ін.