Синоніми до слова Не розрізняти

Синоніми до слова Не розрізняти

Приклади використання слова Не розрізняти

На його думку, це «особливий» художник, адже слід чітко розрізняти ремісника, який має певний професійний досвід, і митця, який має талант.

Для прийняття управлінських рішень варто розрізняти релевантні та нерелевантні витрати, а також розуміти сутність незворотних витрат.

Берегом струмка йшли вгору, доки могли розрізняти дорогу.

У цій справі важливо розрізняти механізм дії і механізм використання соціально-політичних законів.

Хіба не за цими ознаками мали б розрізняти ся цивілізації - гуманні й антигуманні?

Треба розрізняти проектну (планову) і фактичну потужність.

Необхідно розрізняти два важливі аспекти — кадастр і реєстр земельних ділянок.

Щоб розкрити цей вплив, будемо розрізняти сукупні витрати, внутрішні витрати та чисті іноземні витрати.