Синоніми до слова Ний

Синоніми до слова Ний

  1. Квадрат (рівнобічний)
  2. Паралелограм

Приклади використання слова Ний

Жоден спіль ний інтерес не зв’язу є жінку адвоката з жінкою ліка ря — і не більший зв’язок між жінкою лікаря Дюпона і жінкою лікаря Дюрана.

Посланець був неголе ний і розпатланий: на закопченому сонцем та вогнищами обличчі великими плямами блищали очі.

І, тут ми готові піти назустріч, якщо в якомусь таймі вельмишанов ний гість захоче бути ближче до своїх воріт, його апарат одразу ж перенесуть.

Раптом схопився молодий воїн, нетерплячий, збудже ний від бойового запалу.

А вже й при вів до мене …" Хотів уявити вигляд того, хто тікає від поліції … Гна ний звідусюди, він голодний і зляканий.

Інструменталь-ний засіб запиту та інструментальний засіб подання належать до зовнішнього інтерфейсу СППР.

Проте він якийсь час не піднімав ще голови — новітнє покликання, давно зна ний тембр утаємничено-таємного її Голосу збурив у ньому таку хвилю, що могла й поглинути небораку … Авжеж, багажу в нього тепер побільшало … Значно побільшало !

Мито — це податок на товари, які переміщуються через мит-ний кордон України.

Консерватив-ний уряд заохочував приватних власників викуповувати націоналізовані підприємства, які завдяки фінансовій дер-жавній підтримці, подолавши технічну відсталість, знову стали конкурентоспроможними.

Замовник здійснює контроль і техніч-ний нагляд за обсягами й вартістю виконаних робіт.