Синоніми до слова Обліковувати

Синоніми до слова Обліковувати

Приклади використання слова Обліковувати

Всі витрати на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку по-трібно обліковувати на одному аналітичному рахунку «Машин-но-тракторний парк».

Виробничі витрати в сільському господарстві, на відміну від інших галузей, обліковувати дуже складно.

І саме тому, перш ніж щось рахувати чи обліковувати, потрібно визначити, про що, власне, йдеться, тобто (повторимо вже інтуїтивно введені поняття) етапу специфікації передують етапи визначення та ідентифікації.

Тобто, так чи інакше, підприємство регулярно має обліковувати й оцінювати витрати та збитки, пов’язані з заміною працівників.

Навіть у тому разі, якщо інвестор має намір у майбутньому свої вклади реалізувати, він повинен обліковувати їх за цінами, що становлять суму, яку він розраховує за них отримати.

Візьму, Георгію Петровичу, коли матиму що обліковувати, що приводити в систему !

Всі витрати на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку потрібно обліковувати на одному аналітичному рахунку «Машинно-тракторний парк».

Згідно з визначеним критерієм банк щоденно мусить обліковувати (визнавати) зароблений дохід.

Аудит розрахунків з підзвітними особами, за претензіями та відшкодуванням матеріальних збитків, з різними дебіторами й кредиторами У процесі господарської діяльності підприємства ви-никає потреба обліковувати розрахунки претензійного характеру.

А ці документи треба обліковувати, виконувати, а в ряді випадків і давати на них відповідь.