Синоніми до слова Отримання доступу

Синоніми до слова Отримання доступу

Приклади використання слова Отримання доступу

Назвіть основні джерела отримання інформації про стан еко-номічних індикаторів промислово розвинутих країн світу.

СХОВИЩА ДАНИХ Спосіб отримання інформації безпосередньо з оперативних баз даних великих корпоративних систем створює для кінцевих користувачів значні труднощі.

Використовуються стратегії підтримки, отримання максимального прибутку, іноді - «збору врожаю» тощо.

— платежі за реалізовані товари переводяться консигнанту після отримання консигнатором виручки від покупців в погодженні проміжки часу (наприклад, раз в місяць, раз в квартал);

Зокрема вона визначає рівне для всіх громадян право доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Разом із секретом отримання золота Фламель і його дружина відкрили й еліксир молодості, навчилися подовжувати собі життя.

Наприклад, право громадянина на отримання вищої освіти нездійсненне без винесення правозастосовного акта.

Вони пообіцяли, що при нагоді зведуть мене з ними, але бачу, не нагоди бракує, вони самі не мають до тих людей доступу.

Якщо ж метою власника буде отримання відсотків на власні кошти та їх використання на власні потреби, така господарська операція не вплине на показники фінансової звітності.