Синоніми до слова Оцінення

Синоніми до слова Оцінення

Приклади використання слова Оцінення

Рішення, що його приймає інвестор, грунтується на п’яти економічних критеріях оцінення, один з яких, як правило, є головним, визначальним, а решта — супутніми.

Результати порівняння з базою за минулий період використовуються передовсім для оцінення змін, що відбуваються , — виявлення динаміки, темпів, тенденцій та закономірностей стосовно даного показника на даному підприємстві.

Оцінення рівня ризику відбувається з урахуванням умов, що супроводжують інвестиційний процес і діяльність на фондовому ринку.

За необхідності враховуються також кон’юнктурні та позаекономічні цілі (позаекономічні критерії) оцінення результатів інвестицій.

Вартісне оцінення результатів інвестиції (виторг від реалізації та використання продукції) визначається за формулами: а) під час оцінення предметів праці, а також засобів праці з терміном служби менше року:

Три різні методи оцінення надійності дали три різні результати.

Очевидно, що головною метою в той час було не оцінення земельної ділянки, а визначення її потенційної продуктивності як основи для цілей розподілу земель.

Умовність є головною причиною критики методу оцінення відвернутих втрат.

Це співвідношення використовується за оцінення альтернативних технологій.

Основним методологічним прийомом оцінення та аналізу фінансового стану є порівняння показників, коли різними способами зіставляються базовий показник і той, що аналізується.