Синоніми до слова Очевидність

Синоніми до слова Очевидність

Приклади використання слова Очевидність

Водночас, очевидність невідворотності трагедії, спонукала до пошуків нової міфологеми — збереження і пронесення крізь довгі століття невгасимих іскор етнічного вогню до слушного часу.

Принизлива очевидність рабства, хай і позолоченого.

Пан Паломар, навпаки, дозволяє з туману свого внутрішнього монологу з’явитися на світ лише розрізненим звукам, певно, розраховуючи, що з них випливає як не очевидність досконалого змісту, то принаймні світлотіні його настрою.

Доктор відповів, що навряд його примушує так говорити розум, скоріше, гола очевидність, а це не одне й те саме.

Очевидність основних законів як законів буття і мислення виявляється повністю лише в контексті реальних онтичних зв’язків.

— Я кажу яе про таку очевидність, а про філософську …

Тим часом, хоч би як я не губився в гадках, а вони, звичайно, дряпали, наче тупий ніж, являлася мені лише очевидність події, залишаючи її суть прихованою від невтаємниченого ока.

Те «розуміння» поведінки лю дей, яке ми здобуваємо шляхом тлумачення, міс тить в собі специфічну досить різну за ступенем свого прояву якісну «очевидність».

Як і у випадку з науковими теоріями, ця очевидність не повинна мати характер прямої очевидності початкового досвіду.

би мовити, він одразу є незагрозливою експлікацією таких його понять як «виправдання» та «очевидність».