Синоніми до слова Панування

Синоніми до слова Панування

Приклади використання слова Панування

Оце перший наслідок, коли хтось у світі кінчає своє панування: всі інші, збунтувавшися, лишаються без завдання, без програми життя.

Сеґюрів погляд не означав ані завоювання, ані поділу: це був погляд інтелектуального панування, який виражав здивування, із яким Західна Європа відкривала Європу Східну.

Тільки той інстинкт панування, який здібний в ім'я світлої цілі себе вільно підпорядковувати одному авторитетові, вважається інстинктом здорового розуму).

В основу всього її існування було покладено техніч ний або економічний розрахунок і прагнення до ово лодіння природою та панування над людьми, хоча б за допомогою найпримітивніших засобів.

Римський історик Діодор розповідає, що якось — це було вже за часів римського панування в Єгипті - перед його очима римлянин ненароком убив кота.

Завоювавши Залісся, щоб зміцнити своє панування, монголи робили часті спустошливі походи на цю територію.

Свою батьківщину він називав Самосом і мріяв про часи, коли зникне панування людини над людиною.

Проте суперечність знову ж полягає в тому, що люди, які вивільнюються від політичного панування і ма ють стати суб' єктами управління речами, самі змушені стати речами, а саме об' єктами соціальної технології.

Хто перший виснажиться, хто перший упаде — ось було питання, яке для цих пристрасних любителів боротьби мало в ту хвилину більше значення, ніж їхня власна доля, ніж увесь Рим і його панування над світом.

Розглянемо тепер самий план захоплення панування над пресою: