Синоніми до слова Папір

Синоніми до слова Папір

Приклади використання слова Папір

А завтра його сміхунчнк має вже бігати по його порожніх кімнатах, і квартира забушує: на підлозі появляться ляльки, молоточки, папір, ка столі - дитячі рисунки, що їх утворить олівцем Во-вина фантазія …

Для цього краплину роз чину барвника наносять на предметне скло, а зліва кладуть фільтру вальний папір.

Палажка заслонила її собою і всунула папір у руку : — Читай !

А можна — звичайно ж, можна — проглянути оний папір і в понеділок, і навіть пізніше, і нічогісінько б не сталось.

Кілька хвилин уважно розглядав папір і переконався, що план складений недавно, але за старим планом та, можливо, новими спостереженнями на око.

Климко розірвав папір, дістав одну галету, надкусив і почав швидко жувати.

Я сіла за стіл, взяла папір, олівець, кілька хвилин подумала і написала:

З нього ви хо дить офіцер у польово му об мун ди ро ванні, підхо дить до ко ман ди ра ра дянських військ — ге не ра ла КГБ, по ка зує який сь папір, потім, об ми на ючи сол датів, що ле жать у траві, йде у бік Ру бо ро сої по зиції.

Я кришився, як перепалене залізо, але я чекав, хоча мене підмивало взяти папір і ручку і написати їй, що не хочу її більше бачити, що я більше до неї не приїду.