Синоніми до слова Парадигма

Синоніми до слова Парадигма

Приклади використання слова Парадигма

Парадигма світ-системного аналізу тяжіє до ідей «глобальної соціалізації».

У теорії деконструкції відкидається класична, гносеологічна парадигма репрезентації повноти сенсу, зміщується акцент на проблему відсутності першосмислу.

Отже, формується нова парадигма економічного зростання на базі використання нових знань і інновацій як найважливіших ресурсів.

Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші.

А відтак більшість вітчизняних (О. Білорус, Д. Лук’яненко) та зарубіжних (Я. Корнаї) фахівців сходяться на тому, що зараз існує передпарадигмальний період (тобто парадигма поки що лише формується).

Розглянута парадигма соціальної циклічності дає загальні підстави для чіткішого бачення стратегічної історичної перспективи, яка віддаляється від нас по мірі наближення до неї, як обрій.

Певна наукова парадигма, по суті, є сукупністю постулатів і принципів світоглядного та логікометодологічного характеру.

У вітчизняній науковій традиції парадигма циклів розглянута в монографії М. Шильмана, який вводить поняття тактів, що, на його думку, не має прямих аналогій з ідеєю циклічності.

Нова парадигма базується на визнанні нового монізму реальності - духовності, що репрезентується абсолютною її досконалістю — Богом.

Першою історико — філософською парадигмою (візьмемо за приклад давньоеллінську античність) була антична парадигма, відповідно до якої все розмаїття існуючого тлумачилося як предметно — речова реальність.