Синоніми до слова Паралельний

Синоніми до слова Паралельний

Приклади використання слова Паралельний

В. До третьої групи належать стилістичні та фонетико-словотвірні варіянти, які не мають семантичного розрізнення, у правописі яких допускаємо паралельний ужиток.

Виділяють такі методи кодування: порядковий, серійно-порядковий, послідовний і паралельний.

Виходить я провалився у часі і просторі десь в паралельний світ, і навіть не зможу про це комусь розповісти?

Але, звичайно, коли ви хочете вести паралельний репортаж, будь ласка.

Я спитав, звідки він про все це знає і чи можливо, що справді існує якийсь Контрпроект — паралельний контроль за нашими діями?

Ієрархічна схема класифікації Фасетний метод класифікації - це паралельний поділ множини об" єктів на незалежні класифікаційні групування.

Порядковий Серійно-порядковий Послідовний Паралельний

«Чорна діра» практично є вікном в паралельний всесвіт.

Серед прикметних особливостей документально засвідченої ситуації слід відзначити також паралельний розвиток, як і в західноукраїнсь —

За Параллело був пустир, де халамидники грали в карти. (Параллело — це проспект у Барселоні, паралельний знаменитій Рамблас.