Синоніми до слова Параметр

Синоніми до слова Параметр

Приклади використання слова Параметр

— Азбесте Івановичу, ми тут ніяк не ді йдемо згоди, в яких межах можна варіювати параметр «псі» у рівнянні Ерлінгера за умови … Муха нашорошено зиркнув на них: «Пе ревіряють?

Друга частина визначає параметр показника та вказує на те, чи описується показник одним параметром чи їх групою.

Цей параметр визначається відносно контрагента, а не відносно власника коштів.

Третій основний параметр системи управління запасами з фіксованою величиною — максимальний запас.

Для того щоб якийсь «м'який» параметр подати у цифровій формі, необхідно зафіксувати ці дані з допомогою балів, які виставлятимуться конкретному значенню параметра.

Мюленберг послідовно міняв то один, то другий параметр блока, немовби підкручуючи деталі свого інструмента.

Цей параметр показує міру, якою люди почувають погрозу від невизначених, незрозумілий ситуацій, і міру, якою вони намагаються уникати таких ситуацій.

Ціною інформації у такому випадку буде той параметр, що характеризує важливість її для споживаючої системи.

Для того щоб у вихідній таблиці запиту не було ідентичних рядків, треба в меню Вигляд вибрати пункт Властивості запиту і у діалозі, який після цього відкриється, включити параметр Тільки унікальні значення.

Якщо параметр Фильтр контекста не встановлений, ИКаР спробує вивести (запросити) розмір доходу всіх осіб (включаючи чоловіка / дружину), які утримують цю особу.