Синоніми до слова Пасивний

Синоніми до слова Пасивний

  1. Бездіяльний
  2. Інертний
  3. Млявий
  4. Неактивний (який не активний до чогось)
  5. Недіяльний
  6. Неенергійний
  7. Сонний (поводиться апатично)

Приклади використання слова Пасивний

Контокорентний рахунок — це активно-пасивний рахунок, на якому обліковуються всі операції банку з клієнтом.

До того ж у цьому шарі замість одного маємо аж цілих три егрегори української нації: малий і наївний україно-український, теж малий, але агресивний російсько-російський та великий, але млявий і пасивний україно-російський.

Але навіть порівняно пасивний опір часто придушувався немилосердно.

Відволікання, що підсилюється, відраза, активний і пасивний захист.

Інакше кажучи, контокорентний рахунок — це активно-пасивний рахунок, що поєднує в собі ознаки поточного і позичкового.

Але існувати — це не пасивний стан; це пробиватися з неіснування.

Доки в суспільстві не існуватиме економічної рівності й доки завдяки звичаям на жінку-дружину або коханку поширюватимуться привілеї, що належать чоловікам, мрія про пасивний життєвий успіх не зникне й заважатиме самореалізації жінки.

Трепка й далі був якийсь незрозуміло пасивний і весь час копався на городі.

Якщо перший напрям аналізу має пасивний характер, то другий — належить до активних методів управління діяльністю підприємства та його підрозділів.