Синоніми до слова Патронат

Синоніми до слова Патронат

Приклади використання слова Патронат

Тільки у часи імперії, коли патронат остаточно розпався, термін «адвокат» почав застосовуватися до судових захисників.

Але вже при перших царях внаслідок нових соціальних і політичних умов патронат став розпадатися.

А дружина Пеана — Пенія — візьме під свій патронат мавок, нявок, лісовиків.

В тодішній літературній генерації це була найбільш визначна і для мене доступна фігура, і я рішивсь віддатися під її патронат.

Саме патронат започаткував розвиток вільної адвокатури.

За договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.

Невелика земельна власність і вільні селяни зберігалися, особливо на периферії, але вони потрапляли в різні форми залежності від великих земле-власників: під патронат, ставали прекаріями, перетворюва-лися на колонів.

В астрологічний патронат я, звичайно, не вірю, а все ж приємно бути народженим під зіркою з таким загадковим іменем.

У пізній Римській імперії патронат став формою за-лежності невеликих власників.

Це пояснюється тим, що відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні передбачено встановлення трьох типів державних посад — політичних, адміністративних і патронат-них.