Синоніми до слова Пафос

Синоніми до слова Пафос

Приклади використання слова Пафос

Ніхто не спроможний відчути глибше, ніж ви, мистці, самобутні творці краси, той пафос піднесення, з яким Бог на світанку сотворения дивився на працю своїх рук.

Водночас пафос є творчою й продуктивною здатністю, завдяки якій вища природа душі знаходить себе і створює власний світ.

— у голосі першого секретаря з’явився пафос диктора державного радіомовлення.

Згодом невір'я, цей пафос молодої буржуазії, швидко вичерпало себе, поступившися, за висловом Гегеля, скорботі за втраченою духовністю, але ставлення до релігії залишалося суто прагматичним: віра давала змогу маніпулювати людською свідомістю.

В Пафос, де гай вона має й вівтар із курінням пахучим.

Вона не втратила свого значення й понині, має полемічну загостреність, насиченість цікавими фактами, подіями, оригінальністю висновків, патріотичний пафос.

Весь пафос його зводився до заперечення загальноприйнятих культурних цінностей, як от мистецтво чи демократія чи науково-технічний прогрес.

У перший період спостерігається активний розвиток мистецтва, не пов’язаного з якимись ідеологічними обмеженнями; він насичений пошуками нових засобів художньої виразності, що могли б найповніше донести до аудиторії пафос нових ідей.