Синоніми до слова Певною мірою

Синоніми до слова Певною мірою

Приклади використання слова Певною мірою

Об' єктом економічних оцінок мо — - жуть бути всі види наслідків господарської діяльності (еко логічні, соціальні, господарські), але тією мірою, якою во ни здійснюють вплив на економічне життя суспільства.

Але конкретизація цих потенцій — втілення якої існують нині своїм повноцінним життям, тоді як колоніальна держава давно вже зникла — завдячує великою мірою специфічному уявлюванню колоніальною державою історії й влади.

Обличчя часу також значною мірою визначають головні і навіть полярні ознаки, притаманні живому організмові , — стать і вік.

Це не дозволяє повною мірою проникнути в сутність системи народного мікрокосму, відчути живий голос конкретного індивіда з його релігійним суб" єктивізмом.

Методи економічної кібернетики Кібернетичні підходи в економіці використовуються, насамперед, тією мірою, якою виявляються спільні риси й аналогії в її функціонуванні та процесах управління в системах різних типів.

Чи не всі епохи здобулися на свій мистецький стиль, згідний з тодішнім світовідчуванням, розвиваючи більшою чи меншою мірою мистецтво минулого.

Присниться мені, приміром, сон, що я маю зустрітися з певною людиною.

Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи.