Синоніми до слова Первень

Синоніми до слова Первень

Приклади використання слова Первень

Готи більше, ніж інший первень, змінили структуру населення назовні (велетенська держава) і всередині (соціальний устрій).

В Росії все ще недостатньо розкрився людський первень, він все ще в потенціялі, великих потенціях, всього лише потенціях.

Ніякий первень не ввійшов і не ввійде вже так глибоко в духовність підложжя української раси, як готський первень.

Біля храму Первень попередив, що треба залишити зброю, і Вогнедар зняв меча, а стерегти його попрохав вовцюгу.

Світана обід поставила на стіл, і Первень не пішов з хати, а зостався, бо йому кортіло досперечатись.

Всі первні Життя розкладаються і складаються на один і єдиний первень: На Золото Соняшного Проміння.

— І сказано бо — «не вбий» , — доводив Первень , — хіба це не шляхетна заповідь?

З одного боку, сильніший і давніший елліністичний первень, як і скрізь, де він був, послаблював впливи римської культури.

Український філософ Володимир Шаян, аналізуючи духовні пошуки Г. Сковороди, зазначав: «Бог — це ти сам, це божественний первень твойого духа.

Відтак цей трансцендентний первень святости, що стає посередником між Богом і людиною, повинен щось робити для російської людини, допомагати їй і її спасати, за неї здійснювати моральну і духовну працю.