Синоніми до слова Первинний

Синоніми до слова Первинний

  1. Колишній
  2. Минулий (в часі)
  3. Первісний
  4. Попередній (який був початковим перед іншими)
  5. Чорновий

Приклади використання слова Первинний

Усвідомлення свідомості, тобто свідомості як об' єкта , — це вторинний феномен, який передбачає первинний.

Як і раніше, вона відсилає - вже не елементами мови і синтаксису до концепту, а голосними, приголосними, складами, мовними атомами і їхнім комбінуванням у ритми до якогось первня, до первинної інстанції речей («вітер» як первинний процес !)

Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі.

Тому первинний збір інформації супроводжується поданням, хоч останнє слід розглядати як самостійну процедуру.

Одиниця сукупності - первинний елемент об" єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації.

І це не первинний процес (зміщення, згущення), ніщо не вторгається з-за клинка чи колодки, нічого не стоїть за цим нічим.

Це був первинний виробничий, соціальний і етнічний колектив людей у докласовому суспільстві, який утворювався й існував, як правило, на кровно-родинних зв’язках.

При реєстрації інформації у первинний документ без форму-вання машинного носія пізніше необхідно виконати трудомісткі операції підготовки машинних носіїв.

У такому разі обласні управління статистики (районні управління статистики) забезпечують збирання даних від організацій, що звітують, первинний контроль і передання їх для централізованого оброблення в ГМУС.

У первинний хаос привноситься якась точка, яка є початком структури.