Синоніми до слова Первісність

Синоніми до слова Первісність

Приклади використання слова Первісність

Треба зазначити, що художника приваблюють не самі примітивні твори, а швидше їх первісність, тобто відсутність усталеної традиції.

Старинність і первісність цього поселення не доцінюють наші історики.

Більше того, формулу третього рядка можна немовби трактувати й так, що первісність Особи є необхідною для не первісності (вторинності) Права.

Але все ж таки головним джерелом інформації про первісність на планеті залишається археологія.

Санскритські слова «удапіті» (вода для пиття), «удастока» (водостік), «удаплава» (вода пли вуча), «удапрут» (вода прудка) так зберегли свою первісність, що й сьогодні для українця зрозумілі.

— Але ж істинними, як і хибними, можуть бути й кілька понять, то як тоді розуміти «первісність чи визначальність»?

СТАН І СХЕМИ РОЗВИТКУ … СУСПІЛЬСТВ Оксана : — Ну і до чого тут три крапки, та й ще в заголовку, знову первісність «форми над змістом»?

Формула «на підставі та на виконання закону» випливає з таких ознак закону як його вища юридична сила і первісність.

Можна заперечити, що така, виходить, Касталія-навмисне відгороджений від навколишнього світу клаптик землі, і що первісність — зайвий доказ Каста-лійської ідеальності.

Мене дещо шокувала її стихійна первісність, її подібність до великої білої риби з Дністра, яку я сам вигадав, і котра живе лише плином води, нерестом у теплих шуварах, чужа для берегів і байдужа до того, що там діється.