Синоніми до слова Перевищувати

Синоніми до слова Перевищувати

Приклади використання слова Перевищувати

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені, надалі збільшується, то сума збільшення в бухгалтерсь-кому балансі не може перевищувати попереднє зменшення.

Обсяг відповідальності щодо майнового страхування власників цінних паперів не може перевищувати суму максимального обсягу дивідендів та сукупної вартості приватизаційних паперів.

(розшукової) дії не може перевищувати два місяці.

Страхове відшкодування при цьому не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

Нормативний термін навчання не може перевищувати на базі повної загальної освіти трьох років, а базової загальної середньої освіти — чотирьох років.

Дослідження з інженерної психології довели, що оптимальна кількість логічних умов для діяльності людини не повинна перевищувати чотирьох.

Було встановлено кількість полків і заборонено перевищувати вказану чисельність війська.

Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності.

Загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати

Проставлена мітка не повинна перевищувати розміри прямокутника, який означає границі мітки.