Синоніми до слова Перегляд

Синоніми до слова Перегляд

Приклади використання слова Перегляд

Отже, настійно необхідним був перегляд ідеології та політичної програми ОУН (Б).

Так, ще за жит тя Буало почався перегляд тих принципів класицизму, які утверджував у своїй поетиці теоретик.

Повернувшись за комп’ютер, Нолтон знову запустив відеофайл, сподіваючись, що повторний перегляд прояснить суть справи.

Проте систематизація не завжди передбачає перегляд законодавства.

Це досягається або увімкнен-ням кнопки Показати / Сховати критерії, або виконанням коман-ди Перегляд / Критерії.

У той же час питання про поновлення строку звернення може бути поставлено перед ВСУ у контексті подання заяви про перегляд судового рішення по суті.

У даних межах змін ознаки перегляд контрактної ціни не відбувається.

Власне, тоді було якесь непорозуміння в ін формації, і коли Іван мене запрошував на цей перегляд, я думав, що це буде звичайний фільм.

Вони уможливлюють перегляд графічних презентацій бізнес-процесу та його вдосконалення.

Перегляд класичних уявлень про створення та руйнування, порядок та хаос, серйозне та ігрове свідчить про свідому переорієнтацію з класичного розуміння художньої творчості на конструювання артефактів аплікації.