Синоніми до слова Переглядатися

Синоніми до слова Переглядатися

Приклади використання слова Переглядатися

Ми почали переглядатися, бо він йшов слідом за старим дідусем, який просив подати кусень хліба для старого й сироти, а я з мамою крокувала поруч.

Для врахування змін вимог до якості рейтингова оцінка повинна періодично переглядатися.

Строк корисної експлуатації об" єкта основних засобів повинен періодично переглядатися.

Але інші, вражені влучністю його зауваження, почали переглядатися з подивом і повторювати:

Крім цього, експерти можуть надати оцінки та пропозиції, які будуть аналізуватися фірмою, а потім ще раз переглядатися, узагальнюватися та уточнюватися (метод Дельфі).

Коли ж Ніна Максимівна сказала, що сьогодні будуть не піонерські збори, не лекція, не доповідь і не політінформація, а диспут: «Яким повинен бути справжній товариш» , — почали здивовано знизувати плечима і переглядатися.

Якщо дійсні результати діяльності підприємства відрізняються від фінансового стану, оцінка суттєвості і ризику аудиторської перевірки може переглядатися.

Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно перевірятися і переглядатися.

Як правило, заходи можуть переглядатися протягом планового періоду внаслідок дії непередбачуваних обставин та факторів.

Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних у нормативній базі повинні регулярно перевірятися і переглядатися норми затрат і ціни на матеріали та послуги.