Синоніми до слова Передавання

Синоніми до слова Передавання

Приклади використання слова Передавання

Інформаційна технологія — сукупність методів і способів збору, нагромадження, обробки, зберігання, передавання, подання та використання інформації.

Когнітивний вплив створюється за допомогою передавання відповідного обсягу інформації, даних про товар, його атрибути, корисність (вигоди) для споживача або покупця, сферу застосування.

— І справді , — сказала Бенцон , — можна повірити у всі ті химеричні вигадки, якими нас тепер частують , — у передавання думок на відстані й таке інше.

Наприклад, межа ефективності друкування на папері, як технології передавання інформації, визначається появою електронної технології, за допомогою якої в майбутньому можна буде передавати інформацію ефективніше і з меншими витратами.

Отже, використання факсимільного зв’язку для передавання інформації в документальному вигляді уявляється найбільш раціональним підходом.

За таких режимів немає (або вони ігноруються) встановлених законом процедур, унаслідок чого припинення та передавання влади часто є результатом насильства, конфронтації, а не інституціоналізації.

Варто зазначити, що інформація, поки вона дійде до вищого керівництва, може бути знешкоджена, спотворена або викривле-на під час її отримання, передавання, обробки та зберігання, ана-лізу тощо.

Тривалість операційного циклу (То) для партії деталей, що обробляються на кількох операціях, залежить не тільки від зазначених величин, а й від способу передавання деталей з операції на операцію — поштучно, усією партією або її частинами.

«Дію» я пояс нюю на прикладах повсякденної чи ремісничої діяльності, такої, як біг, передавання з рук у руки, праця молотком чи пилкою; «мовлення» — мовленнєвими актами, такими, як накази, зізнання, констатації.

Вексель, який підлягає оплаті наказу з проставленим бланковим індосаментом, підлягає оплаті пред’явнику і може бути переданий у подальшому шляхом простого передавання самого векселя доти, доки не буде вчинений повний індосамент.