Синоніми до слова Передаватися

Синоніми до слова Передаватися

Приклади використання слова Передаватися

При цьому такі розпорядження можуть передаватися як безпосередньо голосом, так і письмово або за допомогою засобів телекомунікацій (телефоном, факсом, електронною поштою тощо).

Я веду мову про це і ніби бачу перед собою дитину, яка бавиться на моріжку: думки повинні передаватися легко, вільно і приємно, без мудрствування і прагнення самоствердження.

Чек на пред’явника — це чек, який виписується на будь-яку особу і може передаватися як з індосаментом, так і без індо-саменту.

При цьому право власності на актив може передаватися або не передаватися орендарю по закінченні строку оренди.

Договір позики Оборотні засоби можуть передаватися за договорами купівлі-продажу, міни або позики.

Так, заразна основа «хвороби Іванова», певне, проходила різні фази у своєму розвитку і в одній із фаз могла передаватися від організму до організму.

Цей переказ мав зберегтися в її родині й передаватися з покоління в покоління, поки, можливо, він не стане міфом.

Коли ж і чому вона могла з’явитися, щоб передаватися по роду?