Синоніми до слова Передсуди

Синоніми до слова Передсуди

Приклади використання слова Передсуди

Але в багатьох людських ситуаціях — і особливо в політиці - на карту ставляться привілеї й передсуди, а міра раціональності або послідовності низька.

Слід довести, що наш моральний прин цип відображує не лише передсуди зрілого білого, чоловічої статі, буржуазно заангажованого середнього європейця нашої доби.

Отже, хоча й коротке, знайомство з творчістю західного соціолога, сподіваємося, буде цікавим і корисним для читачів на карту ставляться привілеї й передсуди, а міра раціо нальності або послідовності низька.

Викорчувавши в нас таким чином усі передсуди і навики, він розпочав науку з основ.

У всякому разі, не через аристократичні передсуди.

Оцінімо все це зосібна, відкинувши всякі передсуди, й дошукаймося, чим є кожна річ насправді, а не як вона називається.

Так, наприклад, повідомляючи Енгельса про одне з засідань Ради Інтернаціоналу, він саркастично писав: «Представники «молодої Франції» (неробітники) висунули ту точку зору, що всяка національність і сама нація — «застарілі передсуди «(…)

Цей журнал піддавав нищівній критиці клерикалізм, монархію, дворянські, офіцерські, буржуазні передсуди.