Синоніми до слова Передувати

Синоніми до слова Передувати

  1. Іти попереду чого (чому)
  2. Первувати (вести перед)

Приклади використання слова Передувати

Погодьмося спершу визнати, що реальна моральна свідомість таки існує, бо це припущення зроблене безпосередньо, а не покликаючись на щось, що мог ло передувати йому, і звернімося до гармонії мора льності і природи, тобто до першого постулату.

Цей момент може співпадати з початком кримінального провадження, або мати місце після його початку, але не може йому передувати.

Отже, цілість повинна передувати частині в тому розумінні, що частина повинна осмислюватись у співвідношенні з цілістю.

Якісний аналіз має передувати кількісному, оскільки за його допомогою можна встановити найактуальніші для підприємства проблеми щодо показників його зовнішньоекономічною діяльністю діяльності.

Надсиланню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об" єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитор вважатиме доцільним проведення такого обстеження.

Цілком очевидно, що їх розробленню має передувати ретельне вивчення плинності, у першу чергу причин, що викликають це явище.

Звичайно, праця має передувати скороченню побічного часу, індустріалізація має передувати розвиткові людських потреб і форм їх задоволення.

Укладенню договора може передувати листування між стра-ховиком і аудиторською фірмою.

Тому розрахунку ефективності і вибору періоду визначення результатів повинен передувати аналітичний огляд стану справ на початок впровадження рекомендацій консультантів, а також тих змін" що відбуваються далі.

Цьому повинно передувати вивчення відповідного світового наукового і практичного досвіду.